Andmekaitsealane teavitus

Selle teavitusega teavitame Teid, milliseid isikuandmeid me kogume, töötleme ja säilitame, kui avaldate soovi saada teavet meie arendatavate ja müügisolevate kinnisvaraobjektide kohta. Hepsor PHOENIX OÜ (reg.-kood: 14202227) on Teie isikuandmete vastutav töötleja. Meie kontaktandmed on järgmised:
Aadress: Järvevana tee 7b, 10132 Tallinn
Tel.: 660 9009
E-post: info@hepsor.ee
1. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus
Töötleme Teie isikuandmeid eesmärgiga anda Teile teavet meie kinnisvaraobjektide müügi ja arenduse kohta, kui Te selleks soovi avaldate.
Kogume Teie isikuandmeid elektrooniliselt meie veebilehe kaudu vastava päringu täitmisel ja Teie poolt muul viisil edastatuna.
Õiguslik alus Teie isikuandmete töötlemiseks tuleneb meie õigustatud huvist saada Teie kohta vajalikud andmed, mille abil ja kaudu on meil võimalik vastata Teie päringule huvipakkuva kinnisvaraobjekti kohta.
2. Töödeldavad isikuandmed
Kogume ja töötleme müügialase teabe andmiseks järgnevaid isikuandmeid:
(a) identifitseerimisandmed: ees- ja perekonnanimi;
(b) kontaktandmed: e-posti aadress, telefoninumber;
(c) suhtlusandmed: müügiinfo saamiseks edastatud sõnumi sisu.
3. Isikuandmete töötlemise kord ja turvalisus
Kogume ja töötleme isikuandmeid kooskõlas kehtivate isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega ning vastavalt andmete kogumise eesmärgile.
Tagame Teie isikuandmete töötlemisel turvalisuse ja konfidentsiaalsuse.
Me ei kasuta Teie isikuandmeid automatiseeritud otsuste ega profiilianalüüsi tegemiseks.
4. Isikuandmete säilitamine
Isikuandmete säilitamise eesmärk on pakkuda Teile vajalikku teavet huvipakkuva kinnisvaraobjekti ja selle arenduse kohta.
Isikuandmete säilitamise tähtaeg sõltub säilitamise eesmärgist, mistõttu säilitame Teie isikuandmeid seniks, kuni me neid kinnisvaraobjektide kohta teabe andmiseks vajame. Isikuandmed kustutatakse, kui nende säilitamine ei ole selle eesmärgist tulenevalt enam vajalik või kui Teie selleks soovi avaldate.
5. Isikuandmete edastamine
Me ei edasta Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud maakleribüroole, kes tegeleb otseselt meie klientide nõustamisega seoses meie kinnisvaraobjektide müügiga.

6. Kliendi õigused
Teil on igal ajal õigus tutvuda enda kohta käivate andmetega.
Teil on õigus nõuda oma andmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist, andmete ülekandmist ning kaevata järelevalveasutusele.
7. Kontakt ja kaebuste esitamine
Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimuste korral pöörduge palun meie poole ülal esitatud kontaktidel. Juhul, kui Teil on kaebuse seoses Teie isikuandmete töötlemisega, on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole (aadress: Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, tel.: 627 4135, e-post: info@aki.ee).